Nieuwe Weg - Praktijk voor psychosociale hulpverlening
Psycho-educatie over autisme
 
 
"You don't have to be handicapped to be different. Everyone's different."
 
Kim Peek
 
 
De deskundigheid en het onderkennen van autisme is de laatste jaren vooruitgegaan.
Hierdoor is het aantal mensen dat een diagnose heeft gekregen van een stoornis in het autisme spectrum in een paar jaar tijd spectaculair toegenomen.
Niet alleen ouders en dienstverleners hebben behoefte aan uitleg over autisme, mensen met een autisme spectrumstoornis hebben zelf ook vragen.
Psycho-educatie over autisme heeft als doel kinderen, jongeren of volwassenen  met autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van het (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan.
Mensen met autisme lezen, denken en begrijpen anders.
Bij het geven van psycho-educatie over autisme maak ik onder meer gebruik van
(visueel) materiaal van Colette de Bruin, DVD’s en het werkboek van Peter Vermeulen
Ik ben Speciaal.
Ik ben Speciaal kan op maat en geïndividualiseerd aangeboden worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatwerk 
 
De praktijkruimtes van Nieuwe Weg in Maassluis en Vlaardingen zijn rustig en goed bereikbaar per openbaar vervoer.
Bezoek op locatie is eveneens mogelijk.
Ik bied Psycho-educatie over autisme aan normaal begaafde mensen met autisme en aan mensen met een licht verstandelijke beperking en autisme. Psycho-educatie autisme kan individueel aangeboden worden of in duo’s. Hoe dan ook wordt in overleg nagegaan
wat nodig is en wat het best past. (Psycho-)educatie over autisme is
maatwerk.
 
 
 
 
Andere begeleidingsvragen
 
Misschien heeft u andere begeleidingsvragen op het gebied van autisme. Bijvoorbeeld  gezins- en ouderbegeleiding, huiswerkondersteuning, seksuele voorlichting of het aanleren van vaardigheden. Samen kunnen we nagaan wat binnen de mogelijkheden ligt.
In sommige gevallen verwijs ik door naar www.kompass-info.nl  
KompAss is een ISO 9011 Keurmerkinstituut en biedt mensen met autisme en hun omgeving individuele begeleiding, groepsbegeleiding en tijdelijk verblijf in Rotterdam en omgeving.
 
 
 
Kosten en mogelijke vergoeding
 
€ 55,-- (excl 21% btw) Individueel gesprek van 1 uur              
€ 80,-- (excl 21% btw) Individueel gesprek van 1,5 uur
€ 65,-- (excl 21% btw) Duogesprekken van 1 uur
€ 90,-- (excl 21% btw) Duogesprekken van 1,5 uur 
 
Soms wordt begeleiding vergoed vanuit WMO
 
Meer informatie? 
 
Voor meer informatie kunt u bellen 06-23068511. Mailen kan ook: info@nieuwe-weg.nl
Hiernaast kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit eerste gesprek is gratis.